29,000.00ден36,000.00ден

 • Состав МДФ+метал
 • Метална потконструкција исполнета со камена волна
 • Дебелина на лим на потконстукција – 0,8мм
 • Метална шток каса
 • Дебелина на лим на шток каса – 1,2мм
 • Дебелина на МДФ панел – 8мм
 • МДФ панел ообложен со фурнир или фарбан
 • Боја или бајц по избор
 • Гравура по избор
 • Брава – Securemme
 • Цилиндри –  MG Кодирани
 • Димензии на вратата – по мерка
 • Довратник со термопан стакло провидно или пескарено
 • Метална решетка на довратник
 • Цена – 29,000 денари на шток каса
 • Цена – 36,000 денари со шток каса +  МДФ каса
Clear