26,800.00ден

  • Состав – Метал + камена волна
  • Обложена со фолија
  • Исполна –  камена волна
  • Термопан стакло
  • Дебелина на лим на крило – 1,4мм
  • Дебелина на лим на каса – 1,4мм
  • Две брави
  • Цилиндри – кодирани
  • Димензии на вратата – 205*120см
  • Димензии потребни за монтажа – 207*122см