14,300.00ден

  • Состав – Метал + камена волна
  • Фарбана електростатски
  • Исполна –  камена волна
  • Дебелина на лим на крило – 1,2мм
  • Дебелина на лим на каса – 1,4мм
  • Две брави
  • Цилиндри – кодирани
  • Димензии на вратата – 205*86см,205*90см,205*95см
  • Димензии потребни за монтажа – 207*88см,207*92см,207*97см
  • Правец на отварање – навнатре и нанадвор