32,000.00ден

  • Состав МДФ+метал
  • Метална потконструкција исполнета со камена волна
  • Дебелина на лим на потконстукција – 1,0мм
  • Метална шток каса
  • Дебелина на лим на шток каса – 1,4мм
  • Дебелина на МДФ панел – 10мм
  • Две брави ДАФ
  • Цилиндри ДАФ (кодиран на главна брава, на секундарна патент)
  • Димензии на вратата – 205*130/140см или по мерка
  • Димензии потребни за монтажа – 207*132cm и 207*142cm