25,500.00ден

  • Состав – Метал
  • Метална потконструкција исполнета со камена волна и огноотпорен гипс
  • Дебелина на лим на потконстукција – 1,0мм
  • Метална шток каса или метална длабока каса
  • Дебелина на лим на каса – 1,4мм
  • Дебелина на метал на панел на крило – 1,8мм
  • Две брави ДАФ
  • Цилиндри ДАФ (кодиран на главна брава, на секундарна патент)
  • Димензии на вратата – 203*97см или по мерка
  • Димензии потребни за монтажа – 205*99см