71,500.00ден

 • Состав ТЕРМО ДРВО+метал
 • Метална потконструкција исполнета со камена волна
 • Дебелина на лим на потконстукција – 1,0мм
 • Метална шток каса или длабока метална каса
 • Дебелина на лим на каса – 1,4мм
 • Дебелина на ТЕРМО дрво на крило – 22мм
 • Довратник или надвратник со термо стакло и метална решетка
 • Две брави КАЛЕ
 • Цилиндри КАЛЕ (кодиран на главна брава, на секундарна патент)
 • Димензии на вратата – по мерка
 • Отпорна на надворешни влијанија