49,000.00ден

  • Состав ТЕРМО ДРВО+метал
  • Метална потконструкција исполнета со камена волна
  • Дебелина на лим на потконстукција – 1,0мм
  • Метална шток каса или длабока метална каса
  • Дебелина на лим на каса – 1,4мм
  • Дебелина на ТЕРМО дрво на крило – 22мм
  • Две брави КАЛЕ
  • Цилиндри КАЛЕ (кодиран на главна брава, на секундарна патент)
  • Димензии на вратата – по мерка
  • Отпорна на надворешни влијанија